Pierwsze kroki w OpenGL-u stawiałem w Visual C++. Kierując się wskazówkami z jakiegoś manuala zainstalowałem Microsoft Visual C++ i dodałem biblioteki do odpowiednich katalogów. Wszystko działało, ale przyzwyczajenie do skrótów z klawiaturowych z Dev-a skutecznie utrudniało mi pracę w tym środowisku. A z resztą, Dev-C++ jest na licencji GNU (General Public License). Nie pozostało mi nic, jak uruchomić wszystkowiedzące Google.

Instalator Dev-C++ można znaleźć pobrać ze strony bloodshed.net.

 1. Po instalacji i uruchomieniu programu z menu Narzędzia wybrać narzędzie do aktualizacji pakietów – w wersji polskiej: Sprawdź czy są nowe uaktualnienia/pakiety.
 2. Serwer z pakietami: devpaks.com Community Devpaks. Klikamy Check for updates. Szukamy na liście “glut”, zaznaczamy i klikamy Download Selected.
 3. W menu Package Manager powinna pojawić się paczka glut.
 4. Mając już na pokładzie podstawową bibliotekę glut.h możemy przystąpić do tworzenia projektu naszego programu w Dev-C++. W tym celu z menu Plik wybieramy Nowy->Projekt. W oknie Nowy Projekt wybieramy Windows Application.
 5. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest dodanie do projektu bibliotek GLUT-a. Aby to zrobić trzeba z menu Projekt wybrać Opcje projektu, przejść do zakładki Parametry i w okienku Konsolidator (Linker) wpisać:
  -lglut32 -lglu32 -lopengl32 -lwinmm
  
 6. Z okna z kodem programu main.cpp usunąć zawartość i można zacząć pisać swój program, oczywiście zaczynając od załączenia biblioteki glut.h:
  #include <GL/glut.h>
  

Przykładowy program gotowy do skopiowania i wklejenia do Dev-a można znaleźć na przykład na WAT-owskiej stronie mgr inż. Wojciecha Satała:

http://www.ita.wat.edu.pl/users/wosat/OpenGL/