Jeśli do tej pory webdeveloperzy, którzy generują pliki Excel w wersji Ms Excel 2003 (.XLS) przy pomocy PHPExcel w wersji 1.7.0 byli zadowoleni z działania tego pakietu mogą być niemile zaskoczeni podczas próby otwarcia wygenerowanego arkusza pod kontrolą nowego systemu Windows 7.

Próba pobrania i otwarcia arkusza kalkulacyjnego Excel pod kontrolą Windows 7 najczęściej kończy się komunikatem:

“Ten dokument jest uszkodzony i nie można go otworzyć. Aby go naprawić, użyj polecenia Otwórz i napraw w oknie dialogowym Otwieranie i po wyświetleniu monitu wybierz przycisk Wyodrębnij dane.”

Niestety wykonanie powyższej instrukcji tylko zmarnuje Twój czas, ponieważ mimo wszystko pliku nie uda się naprawić.

Problem udaje się na chwilę obecną załatać zastępując zawartość pliku

/Classes/PHPExcel/Shared/OLE/OLE_Root.php

nowszą wersją 28930 udostępnioną na SVN PHPExcel-a: