Z góry zaznaczam, że w poniższym artykule nie zamieściłem kursu Modsima, ani opisów użytych w programie rozwiązań. Szanuję swój czas, a sądzę, że trochę by mi to zajęło. Nie mniej jednak publikuję moją pracę, ponieważ uważam, że sama w sobie jest dość dużą pigułką wiedzy, a na pewno też cennym materiałem dla studentów WAT. Przechodząc do meritum, Modsim jest procesowym językiem symulacyjnym zorientowanym obiektowo. W poniższym artykule postaram się przedstawić sposób rozwiązania problemu symulacji działania sieci SMO z poniższym schematem:

smo

Parametry zadania:

 • Generator z rozkładem: normalnym
 • Gniazdo1 z rozkładem: jednostajnym, 3 kanały
 • Gniazdo2 z rozkładem: trójkątnym, 4 kanały
 • Gniazdo3 z rozkładem: Weibulla, 1 kanał
 • Kolejka1: LIFO, ograniczona (możliwe straty)
 • Kolejka2: Priorytetowana, nieograniczona
 • Kolejka3: FIFO, ograniczona (możliwe straty)

Program szacuje następujące charakterystyki graniczne systemu oraz poszczególnych SMO:

 • czas przebywania zgłoszenia (średnia i odchylenie standardowe),
 • liczbę zgłoszeń (średnia i odchylenie standardowe),
 • liczbę zajętych kanałów (średnia i odchylenie standardowe)
 • liczbę zgłoszeń w kolejce (średnia i odchylenie standardowe)

Przykładowy wynik działania programu:

Wynik działania programu podczas śledzenia konkretnego studenta w SMO:

Kod aplikacji

Sprawozdanie do projektu: