Projekty

UMS – System zarządzania użytkownikami

User Management System (UMS) jest małą aplikacją webową służącą do zarządzania użytkownikami ekskluzywnej (dla wybranej grupy użytkowników) strony internetowej. UMS napisany został w PHP, współpracuje z bazą MySQL i jest prosty w instalacji.

CCM – Carousel Configuration Manager

Menadżer zarządzania konfiguracją i grafiką do flShow Carousel – “Carousel Configuration Manager” jest webową aplikacją służącą do zautomatyzowania procesu podstawowej konfiguracji flShow Carousel oraz uploadu i zarządzania zdjęciami do w/w animacji Flash.

SRU – System Rejestracji Użytkowników

System Rejestracji Użytkowników w serwisie internetowym (SRU) został przygotowany w ramach pracy dyplomowej, którą udało mi się pomyślnie obronić 8 lutego 2010r. na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Go to Top