Potrzeba wygenerowania liczby sekund od początku epoki UNIX-a zdarza się często. W Internecie nie trudno znaleźć informacje jak zdobyć taką liczbę w różnych językach programowania. Liczbę sekund można uzyskać także online na http://www.epochconverter.com/. Ostatnio jednak robiłem wpisy do pliku /etc/shadow w Solaris 10. Aby określić wygasanie konta, należy ustawić odpowiednią wartość na 8 pozycji w wierszu w postaci liczby dni od 1 stycznia 1970. [1] Tak więc jeśli chcemy, aby konto wygasło dnia 20.07.2013 musimy tam ustawić wartość 15906. Tylko skąd ja to wziąłem? Policzyłem na piechotę? Z pomocą przyszły dwie funkcje dostępne w PHP.

print floor(mktime(12,0,0,$MONTH,$DAY,$YEAR)/86400); //Zwroci liczbe dni od daty zasanej zmiennych $DAY, $MONTH oraz $YEAR
print floor(time()/86400); //Zwroci liczbe dni od 01.01.1970 do dzis

Gotowy generator mojego autorstwa możesz znaleźć tutaj:

[1] shadow(4) – shadow password file, http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-0219/6m6njqbc2?a=view